رکوردداران خروج پول حقیقی از بورس را بشناسید

اما روز سه‌شنبه پول حقیقی وارد شد و ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی ۹۵ میلیارد تومان شد. روز چهارشنبه نیز ۸۱ میلیارد تومان ورود سرمایه ثبت شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۶۲۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱۲۴ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیش رشد ۴۸ درصد داشته است.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در روز شنبه به های وب، خساپا و خگستر اختصاص داشت و روز یکشنبه وامید، وای بو و فمراد بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. روز دوشنبه نیز های وب، فولاد و خساپا بیشترین خروج پول را به خود اختصاص دادند. 

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «افزایش خروج پول از بورس/پایان امیدوارکننده بازار» بخوانید.