رایج‌ترین گروه خونی در ایران چیست؟

رایج‌ترین گروه خونی در ایران کدام است؟

با تجزیه آن به سطح ملی، این آمار شروع به تغییر می کند. از آنجایی که عوامل ژنتیکی مختلف در تعیین گروه خونی افراد نقش دارند، هر کشور و منطقه داستان متفاوتی را در مورد مردم خود بیان می کند.

اگرچه O+ رایج ترین گروه خونی است به خصوص در ایران اما گروه خونی B نیز نسبتاً رایج است. تقریباً ۲۰ درصد از جمعیت چین دارای این گروه خونی هستند و همچنین در هند و سایر کشورهای آسیای مرکزی نسبتاً رایج است و در برخی از کشورهای غرب آسیا مانند ارمنستان و آذربایجان، جمعیت دارای گروه خونی A+ بیشتر از سایرین است.

گفتنی است که O+ یک طبقه بندی گروه خونی قوی در میان کشورهای آفریقایی نیز است و در کشورهایی مانند غنا، لیبی، کنگو و مصر، افراد با گروه خونی O- بیشتری نسبت به AB+ دارند.

گروه خونی A در اروپا رایج است. نزدیک به ۴۰ درصد از دانمارک، نروژ، اتریش و اوکراین دارای این گروه خونی هستند.

در خاورمیانه نیز بیش از ۴۱ درصد از جمعیت گروه خونی O+ را دارند و لبنان تنها کشوری است که دارای گروه خونی قوی O و A است.