دیدار امیرعبداللهیان با خانواده حاجی ایرانی بازداشت شده در عربستان

به گزارش خبرآنلاین وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار شرحی از اقدامات وزارت امور خارجه و برنامه آتی برای آزادی و بازگشت ایشان به وطن را برای خانواده وی تشریح کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید کرد وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی برای آزادی اتباع خود فروگذار نخواهد کرد.

۳۱۱۳۱۱