دو واحد نانوایی در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل پلمب شد


دو واحد نانوایی در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل پلمب شد

در راستای بازرسی های قرارگاه امنیت غذایی و تنظیم بازار، دو واحد نانوایی در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، دو واحد نانوایی بدلیل تعطیلی خود سرانه، پلمب و پرونده آنها جهت بررسی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

گشت مشترک جهاد کشاورزی شهرستان آران و بیدگل و تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل انجام گردید.

 ارسال گزارش های مردمی از تخلفات احتمالی صنوف باعث کاهش تخلفات میگردد. شماره ۱۲۴ در خدمت همشریان عزیز می باشد.