دوگانه سازی ناپخته "برجام رئیسی-برجام روحانی"

شواهد و قرائن نشان می دهد که مذاکرات به پایان رسیده است و توافق هسته ای برای احیای برجام در آستانه امضا قرار دارد. در این میان طرفداران دولت سیدابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از برجام، توافق هسته ای جدید محکم را و بدور از ضعف های برجام می دانند و معتقدند «باید اسمی جدید بر این توافق نهاد»، حال آنکه حامیان دولت روحانی نظر دیگری دارند و به نقاط قوت برجام و ضعف های توافق جدید اشاره می کنند.

امیرعلی ابوالفتح درباره تفاوت برجام رئیسی با برجام روحانی گفت: سند 160 صفحه ای برجام بخشی از قطعنامه 2231 بوده و به عنوان سند سازمان ملل منتشر شده است اما متن پیش نویس کنونی همچنان در دست بررسی قرار دارد و هیچ کدام کشورها این متن را قطعی قلمداد نمی کنند چون هنوز تأیید نشده است.

وی افزود: هر لحظه ممکن است کلمات یا پاراگراف های پیش نویس کنونی کم و زیاد شود بنابراین الان نمی شود برجام و متن کنونی را با هم مقایسه کرد. اگر متن پیشنهادی به تأیید همه طرف ها برسد و تبدیل به یک سند مکتوب شود، آن زمان می شود این دو را با هم مقایسه کرد.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه هنوز نمی توان درباره میزان تفاوت برجام با متن پیشنهادی کنونی اظهار نظر کرد، یادآور شد: براساس گفته ها متن پیشنهادی 38 صفحه است و هیچ کس و هیچ رسانه ای به جز تیم های مذاکره کننده، نهادهای تصمیم ساز و مشاوران بسیار نزدیک آنها به کل این متن دسترسی ندارد.  

ابوالفتح افزود: گرچه امکان دارد یک رسانه بخشی از متن پیشنهادی را منتشر کند و به آن پرداخته باشد اما زمانی می توان درباره کلیت این متن قضاوت کرد که تمام آن منتشر شود و بده بستان ها با هم مورد سنجش قرار گیرند. در واقع مشخص شود چه امتیازی در مقابل چه امتیازی داده شده است بنابراین براساس اخبار گزینشی و گمانه زنی‌های رسانه ای نمی توان نظر داد که متن پیشنهادی از برجام بهتر یا بدتر بوده است.