دامادخشمگین به سوی همسر و مادرزنش شلیک کرد

سرهنگ امیری بیان کرد:  داماد خانواده با حضور در منزل پدر زن خود به دلیل اختلافات قبلی  با آن ها درگیر می شود  ودر ادامه  با  تیراندازی  وشلیک گلوله در جریان این نزاع ودرگیری ، همسر و مادر همسرش  را از ناحیه پا و شکم مجروح و بلافاصله از محل فرار می کند.

وی افزود: با تلاش  و اقدامات تخصصی  پلیس، متهم در یک عملیات ضربتی، غافل گیر ودستگیر و در بازدید از مخفیگاه او  سلاح به کار رفته در نزاع  ودرگیری نیز کشف شد.این مسئول انتظامی،علت و انگیزه این نزاع را اختلافات خانوادگی ذکر  کرد و گفت:  متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل  شد.