داستان قرض بالاآوردن بزرگ پایتخت!

اقتصادنیوز: بدهی های شهرداری تهران حالا دیگر فقط یک رابطه مالی میان شهرداری و بستانکارانش نیست، می توان گفت بدهی های…