خیز ناسا برای ماه؛ مقصد نهایی، مریخ است/ ویدئو

این موشک بدون سرنشین در حال انتقال به «مرکز فضایی کِنِدی» است تا طبق برنامه، روز ۲۹ آگوست (۷ شهوریور) پرتاب شود. طبق برنامه‌ آژانس فضایی آمریکا، فضانوردان از جمله یک فضانورد زن، در قالب مأموریت «آرتمیس ۳» در سال ۲۰۲۵ روی ماه قدم خواهند گذاشت. ناسا قصد دارد با بازگشت به کره ماه و ایجاد پایگاه در این قمر، شرایط انتقال نخستین فضانوردان به مریخ در دهه ۲۰۳۰ را فراهم کند.