خطرناک ترین سگ آمریکا / پیت بول قاتل 203 آمریکایی

سگ های نژاد  پیت بول  بعنوان خطرناک ترین نژاد سگ در  آمریکا  محسوب می شوند و طبق آمار های بدست آمده از سال 2005 تا  2014 میلادی 203 شهروند آمریکا توسط سگ های  پیت بول کشته شده اند.