خسرو قمری: استان اردبیل نگین ورزش کشور است

وی در ادامه افزود:در حوزه ورزش نخبه های زیادی در استان اردبیل وجود دارد که از دیرباز ما شاهد پرورش نخبگان در رشته‌های مختلف ورزشی در این استان بودیم که این امر باید ادامه دار باشد و در هر رشته ورزشی که نگاه میکنیم استعدادهای بالقوه و ویژه‌ای در سطح استان اردبیل وجود دارد که می تواند بزرگترین قله های میادین ورزشی را فتح کند.

وی در پایان اضافه کرد: دکتر انوشیروانی خدمات ارزنده و ویژه ای را برای جامعه ورزش استان به ویژه ورزش کشور ارائه داده است و ما باید قدردان چنین مدیرانی در سطح کشور باشیم.

ورزش می‌تواند باعث نشاط جامعه باشد و اثرات مثبتی را به بر روی سلامت جامعه بگذارد