خرافاتی که ایرانی‌ها به آن اعتقاد زیادی دارند!

صدرا محقق(روزنامه‌نگار) در «پنشتا» چند خرافه رایج در میان ایرانیان را مرور کرده، ویدئویی کوتاه و تماشایی که دیدنش خالی از لطف نیست.