حمله ارازل و اوباش به یک خانم باردار/ پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت آنها را دستگیر کرد/ ویدئو