حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان در میان تماشاگران تیم نساجی قائمشهر

حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان در میان تماشاگران تیم نساجی قائمشهر پس از حضور در آیین بهره‌برداری از طرح بهسازی ورزشگاه شهید وطنی مازندران