جواب منفی آمریکا به شروط ایران در خصوص برجام؟/ العربیه ادعا کرد

ایالات متحده تمامی شروط اضافی درخواست شده از سوی ایران را رد کرده و از ایران خواسته است که هرگونه محدودیت در بازرسی های بین المللی را لغو کند و همچنین گفته است که ایران نباید اجازه غنی سازی اورانیوم بیش از سطح خلوص ۴ درصد را داشته باشد.

آمریکا از ایران خواسته است که تا سال ۲۰۳۱ ذخیره اورانیوم تهران نباید بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم باشد.

یکی دیگر از مواردی که آمریکا خواستار آن شده این است که جمهوری اسلامی باید ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۲۰ و ۶۰ درصدی خود را تحویل داده و فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته‌ را متوقف کند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از دریافت پاسخ آمریکا خبر داده اما درباره محتوای پیام ارسال شده هنوز هیچ کدام از مقامات رسمی اظهار نظری نکرده اند.