جسد سالم دختر الکساندر دوگین جنجالی شد

پیش از این گفته می‌شد وی در جریان انفجار خودروی بمب گذاری شده‌اش، دچار آسیب‌دیدگی شدید منجر به مرگ شده است.