تولید ۶۸ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در خراسان رضوی


تولید ۶۸ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در خراسان رضوی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در سطح گلخانه‌های صنعتی خراسان رضوی ۶۸ هزار تن محصولات گلخانه‌ای تولید می شود و در ۵ ماهه نخست امسال تاکنون ۱۴.۶ هکتار به گلخانه‌ها استان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علی جعفری مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خبری اعلام کرد: در سطح گلخانه‌های صنعتی خراسان رضوی ۶۸ هزار تن محصولات گلخانه‌ای تولید می شود و در ۵ ماهه نخست امسال تاکنون ۱۴.۶ هکتار به گلخانه‌ها استان افزوده شده است.

جعفری در ادامه تصریح کرد: سطح گلخانه‌های صنعتی استان حدود ۲۸۹ هکتارتولید ۶۸ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در سطح گلخانه‌های صنعتی خراسان رضوی است و میزان تولید محصولات گلخانه‌ای (شامل: سبزی وصیفی، گیاهان دارویی، توت فرنگی، محصولات باغی گلخانه ای) ۶۸ هزار تن است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: این میزان تولید گل وگیاهان زینتی را شامل نمی‌شود و خراسان رضوی ازنظر سطح زیرکشت گلخانه رتبه ۱۲ وازنظر نوع کشت هیدروپونیک رتبه دوم کشوری است.

جعفری در خاتمه متذکر شد: در راستای پیگیری جدی تولید محصول سالم در گلخانه‌ها و شناسنامه دار کردن گلخانه‌ها از ابتدای سال تاکنون ۴۰ نفر کارشناس فنی گلخانه برای نظارت فنی بر گلخانه‌ها و برعهده گرفتن مسئولیت فنی گلخانه بررسی و تایید صلاحیت شده اند.