توئیت معنادار مشاور تیم مذاکره کننده/ زمستان دارد می آید!

محمد مرندی ، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین با اشاره به این خبر نوشت:

«زمستان دارد می آید».

هشدار کوتاه و ضربتی مشاور تیم مذاکره ایران