تصاویر عجیب از حشرات مرده در حال حرکت/ ویدئو

 در این ویدیو حشراتی را می‌بینید که  قارچ  های زامبی‌ساز، اعصاب و حرکاتشان را کنترل می‌کنند.

این  حشره  ها در اصل مُرده‌اند اماتوسط قارچ‌ها آلوده شده و قارچ‌ها آنها را وادار به حرکت می‌کنند تا هاگ رو پراکنده نمایند.