تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

در ادامه تصاویری از شش رودخانه در نقاط مختلف جهان که در حال خشک شدن هستند، طی دو سال متفاوت آمده است.

رودخانه کلرادو: رودخانه کلرادو در سواحل خود در حال خشک شدن است زیرا خشکسالی تاریخی در غرب ایالات متحده با نشانه ناچیزی از فروکش کردن همراه است. دو تا از بزرگترین مخازن ذخیره آب این کشور منبع تغذیه این رودخانه هستند و برای حفاظت از حوضچه رودخانه، دولت قطع اجباری آب را اجرا کرده و از ایالت ها خواسته تا برنامه های اقدام بیشتری ارائه دهند. یکی از این مخازن ذخیره آب، دریاچه مید است که وسعت آن کوچکتر شده زیرا سطح آب کاهش پیدا کرده و به سمت وضعیت «استخر مرده» در حال حرکت است – نقطه‌ای که در آن سطح مخزن ذخیره آب به اندازه‌ای بالا نیست که بتواند آب را در پایین دست از طریق سد آزاد کند.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

سطح آب آن از سال ۲۰۰۰ روند نزولی داشته اما از سال ۲۰۲۰ کاهش شدیدتری داشته است. سطح این دریاچه در سال گذشته به حدی پایین آمد که با اکتشافاتی همچون شناسایی بقایای انسان در یک بشکه همراه بوده است. پیامدهای بحران رودخانه کلرادو بسیار زیاد است: حدود ۴۰ میلیون نفر در هفت ایالت آمریکا و مکزیک برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی، تولید برق و آب آشامیدنی به این رودخانه متکی هستند.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

رودخانه یانگ تسه: رودخانه یانگ تسه در آسیا در سواحل خود در حال خشک شدن است و بستر آن در برخی بخشها در حال نمایان شدن است. اما در حال حاضر این ریزابه های یانگ تسه هستند که به شدت خشک شده اند. چین برای اولین بار در ۹ سال گذشته هشدار خشکسالی در سراسر کشور اعلام کرد و موج گرمای آن طولانی ترین موج در شش دهه اخیر است.

تاثیر خشک شدن یانگ تسه بسیار زیاد بوده است. در سیچوان، استانی با ۸۴ میلیون نفر جمعیت، انرژی آبی حدود ۸۰ درصد ظرفیت برق را تشکیل می دهد. بیشتر انرژی آبی از رودخانه یانگ تسه تامین میشود و با کاهش جریان آن، تولید برق کاهش یافته است و مقامات این استان را بر آن داشت تا به تعطیلی تمام کارخانه ها به مدت شش روز دستور دهند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، این استان تقریبا شاهد بارش نیمی از بارانی بوده که به طور معمول می‌بارد و برخی از مخازن ذخیره آب به طور کامل خشک شده‌اند.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

رودخانه راین: رودخانه راین از کوههای آلپ در سوئیس سرچشمه میگیرد از آلمان و هلند می گذرد و سپس به دریای شمال می ریزد. این رودخانه یک کانال حیاتی برای حمل و نقل اروپایی است، اما در حال حاضر پیمودن آن یک کابوس است. بخش‌هایی از بستر رودخانه از سطح آب بالا زده به این معنی که کشتی‌هایی که سعی می‌کنند از آن عبور کنند، باید مجموعه‌ای از موانع را دور بزنند.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

رودخانه پو: رودخانه پو از بالای ایتالیا می گذرد و از شرق به دریای آدریاتیک می ریزد. این رودخانه از برف زمستانی در کوه‌های آلپ و بارندگی شدید در بهار تغذیه می‌شود و دارای یک جریان تند رو به پایین است که جریان سریعی را به همراه دارد. به طور معمول، سیل های ویرانگر بیشتر در اطراف این رودخانه مشکل ساز هستند. اما اکنون، رودخانه پو بسیار متفاوت به نظر می رسد. فصل زمستان در شمال ایتالیا خشک بود، بنابراین برف آب کمی را فراهم کرد، بهار و تابستان نیز خشک بوده و این منطقه را در بدترین خشکسالی هفت دهه گذشته قرار داده است. این رودخانه به میزانی خشک شده که اخیرا یک بمب متعلق به دوران جنگ جهانی دوم در میان آب های رو به کاهش آن پیدا شده است. مشکل بزرگ این است که میلیون ها نفر برای امرار معاش خود به ویژه در بخش کشاورزی به رودخانه پو وابسته هستند.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

رودخانه لوآر: این رودخانه در فرانسه دارای دره ای از تاکستان ها است و بیش از ۹۶۵ کیلومتر امتداد دارد و رودخانه‌ای است که از اکوسیستم‌های متنوع زیستی در سراسر دره حمایت می‌کند. بخش‌هایی از رودخانه در حال حاضر نسبتا کم‌عمق است اما سطح و جریان آن می‌تواند به سرعت شرایط با آب و هوا و با ذوب شدن برف در منبع آن تغییر کند. برخی از بخش ها به دلیل کمبود باران و گرمای شدید خشک شده اند که افراد می توانند با پای پیاده از آن عبور کنند.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

رودخانه دانوب: دانوب طولانی ترین رودخانه غرب اروپا و یک کانال کشتیرانی حائز اهمیت است که از ۱۰ کشور می گذرد. در رومانی، صربستان و بلغارستان، کارگران در حال لایروبی رودخانه هستند تا اطمینان حاصل شود که کشتی ها همچنان می توانند در آن حرکت کنند. وضعیت این رودخانه به اندازه برخی از دیگر رودخانه های اروپا وخیم نیست، اما کشورهایی مانند مجارستان به قدری برای گردشگری به دانوب متکی هستند که تاثیرات آن در حال حاضر احساس می شود.

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند

تصاویری از رودخانه های جهان که در حال خشک شدن هستند