تست بینایی؛ ۸ حیوان درون تصویر را پیدا کنید

خطای بینایی ناشی از توهم نوری شگفت انگیز و جالبی است که جنبه های مختلف شخصیت شما را آشکار می کند. تست بینایی، سطح تمرکز، دقت، مهارت مشاهده و توجه شما به جزئیات را نشان میدهد. جالب است بدانید که چگونه برخی از چیزها دقیقا در مقابل شما قرار دارند، اما تشخیص و دیدن آنها زمان زیادی می برد.

تست بینایی امروز در نگاه اول شبیه به طرح سیاه و سفید درختان به نظر می رسد، اما اگر به دقت نگاه کنید، حیواناتی را خواهید دید که بین تنه و شاخه های درختان پنهان شده اند. در این تصویر ۸ حیوان پنهان شده و به احتمال زیاد بسیاری از شما نتوانید همه آنها را پیدا کنید.

آیا می توانید طرح یا طرح کلی هر حیوانی را ببینید؟ اگر به تصویر با دقت نگاه کنید متوجه خواهید شد که چگونه درختان با شاخه هایشان در هم تنیده شده اند و شکل یک حیوان را به وجود آورده اند.

با دقت با تصویر نگاه کنید و بگویید چه حیواناتی می بینید؛

تست بینایی؛ 8 حیوان درون تصویر را پیدا کنید

.

اگر هنوز برای پیدا کردن حیوانات مشکل دارید ما شما را راهنمایی میکنیم

 سه حیوان در سمت چپ وجود دارد، دو حیوان در وسط و سه حیوان در سمت راست قرار دارند.

.

توانستید تمام حیوانات را ببیند؟ در بخش نظرات برای ما بنویسید که چه حیواناتی و در کدام از بخش تصویر دیده اید. 

.

تست بینایی؛ 8 حیوان درون تصویر را پیدا کنید