تداوم تعلل آمریکا در پاسخ به نظرات ایران/کاخ سفید زیر فشار تصمیم‌گیری سیاسی

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید