تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به خراسان رضوی برای از بین بردن عیوب نقاط پرتصادف

وی همچنین بودجه مصرفی اداره نگهداری ابنیه راه‌های این اداره کل طی پارسال را ۵۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: ۵۰ مورد تعمیرات موردی و اساسی پل‌ها، ساخت ۳۲ دهانه پل و آبنمای باکسی، تهیه هزار و ۶۰۰ قطعه باکس بتنی از جمله اقدامات شاخص صورت گرفته در خصوص نگهداری ابنیه فنی راهها بوده است.

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: اداره ایمنی و حریم راه ها نیز با بودجه ۳۴۴ میلیارد ریالی در سال گذشته اقدام به اجرای ۲هزار کیلومتر خط‌کشی، رفع هشت نقطه پرتصادف، نصب ۱۰ کیلومتر گاردریل، نصب چهار کیلومتر نیوجرسی مَفصلی، نصب ۱۵۰ متر مربع تابلو اطلاعاتی و ۶ هزار علامت اخطاری و انتظامی و تامین روشنایی ۱۰.۷ کیلومتر از راه های استان کرد.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته در جایگاه سوم کشور از نظر طول راهها و همچنین تردد درون استانی قرار دارد.