تخریب ۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان آبیک

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محسن خیرخواه در این باره اظهارداشت:: این تخریب ها شامل ۳ مورد آرای قطعیت یافته قضایی و ۵ مورد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و در روستاهای ابراهیم آباد و خوزنان از توابع این شهرستان است.

خیرخواه تصریح کرد: این تخریب ها در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و بر اساس احکام صادره از مراجع قضایی و به استناد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام شده است.

انتهای پیام