تاکید امیرعبداللهیان بر ضرورت تبرئه کامل و آزادی فوری «حمید نوری»

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار برخورداری حمید نوری از حقوق اولیه، از جمله دسترسی‌ پزشکی و تسهیل تماس‌های خانوادگی وی  شد.

سفیر سوئد ضمن قول انعکاس سریع موضوع به دولت متبوع خود، سیاست کشورش را تداوم مشورت‌ها با هدف حفظ و ارتقاء روابط‌ با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.