بوسه خداحافظی در بازار دلار؟

اقتصادنیوز: بورس در حال بازگشت به روزهایی است که شاخص ها با شیب کم افت می کردند اما قیمت سهم ها با سرعت در حال سقوط بود…