بلیت فروشی بازی استقلال آغاز شد

با توجه به صدور مجوز حضور بانوان در این دیدار، بلیت فروشی برای آن‌ها انجام می‌شود و جایگاه این گروه از هواداران استقلال نیز مشخص شده است.

بر این اساس قیمت بلیت این جایگاه ۵۰هزار توامن در نظر گرفته شده است. قرار است تعداد ۵۰۰ بانوی هوادار در این بازی حاضر شوند.