بلایی که تلفن همراه سر صورتتان می‌آورد!

 

پیامد خیره شدن بیش از اندازه به صفحه موبایل آسیب به طیف وسیعی از سلول‌ها از سلول‌های پوستی تا اعصاب و چشم است.

براساس این تحقیق، دورماندن از نور آبی، یکی از راه‌های جوان ماندن است.

این درحالی است که امروز بخش قابل توجهی از جمعیت جهان دست‌کم چند ساعتی از ساعات بیداری را پای تلفن همراه و کامپیوتر سپری می‌کند.

براساس این گزارش، عوامل متعددی به پیری می‌انجامد، اما در سطح سلولی، زمانی که سلول‌ها نتوانند خودشان را ترمیم کنند یا سلول‌های سالم جدید تولید کنند، پیری اتفاق می‌افتد. زمانی که سلول‌ها نتوانند عملکرد بهینه‌ای داشته باشند به خودتخریبی روی می‌آورند که نشانه‌های آن در ظاهر انسان و کل بدن پدیدار می‌شود.

این تحقیق می‌گوید نور آبی ناشی از تلفن همراه و لپ‌تاپ می‌تواند متابولیسم سلول‌ها را مختل کند.

در ادامه این تحقیق به نقش قرارگیری بیش از اندازه در مقابل نور نمایشگر تلفن همراه و کامپیوتر در بروز چاقی و مشکلات روانی اشاره شده است. روندی که می‌تواند مرگ زودهنگام را به همراه داشته باشد.