بزرگترین آفت برای هر تولید کننده افزایش قیمت است

بزرگترین آفت برای هر تولید کننده افزایش قیمت است

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو فارس گفت: برند مینو با تولید ۸۰۰ قلم کالا تولیدات بروزی دارد که امروز بسیاری از طعم ها را ذائقه ایرانی با برند مینو می شناسد.