برای رسیدن به پشت‌بام از چند نردبان باید استفاده کرد؟

این معما برای کسانی است که از بازی های سرگرم کننده و پازل لذت می برند. این بازی های فکری با تفکر خلاق حل می شوند. برای حل این معماها، باید مسئله را کمی متفاوت و خارج از چارچوب تحلیل کنید و ذهن خلاق استفاده کنید .

برای رسیدن به پشت‌بام از چند نردبان باید استفاده کرد؟

 

پاسخ :

.

.

در این معما، شما باید تجزیه و تحلیل کنید که کدام نردبان با اتاقی که درش باز است. متصل است.

دختری که در تصویر قرار دارد برای رسیدن به طبقه اول باید از نردبان اول برود. سپس دوباره باید به طبقه اول برود تا به اتاق بعدی که در آن از قبل باز شده است حرکت کند. سپس او باید دوباره به طبقه ۱ و سپس به طبقه ۲ برود. سپس با حرکت به اتاق بعدی، دوباره از نردبان بالا می‌رود تا به طبقه سوم برسد. سپس از آخرین نردبان برای رسیدن به پشت بام استفاده کند.

برای رسیدن به پشت‌بام از چند نردبان باید استفاده کرد؟