برای ازدواج با مرد بچه‌دار باید چه کار کرد؟

قبل از گرفتن تصمیم نهایی باید از مسائل زیادی مثل علت طلاق مطمئن شوید. باید مسائل مبهم درباره گذشته اش، همسر قبلی و بچه ها را در نظر بگیرید و بعد عاقلانه بهترین تصمیم را بگیرید.

IMG_20220921_184130_649

IMG_20220921_184133_808

IMG_20220921_184135_341

IMG_20220921_184137_317

IMG_20220921_184140_727