ببینید | ژست های باورنکردنی ربات انسان نمای خبرساز روبروی آینه!

ربات انسان نمای ameca که از زمان رونمایی حسابی خبرساز شده بود حالا به برنامه هایی مجهز شده که ۱۲ میمیک صورت را به زیبایی به تصویر می کشد.

۴۱۴۱