ببینید/ پرونده قطور ایران در فیفا

به تازگی هم مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در اظهار نظری جنجالی اعلام کرد پرونده ویلموتس هیچ مشکلی حقوقی نداشته. اما محکومیت هایی که از سوی فیفا برای فدراسیون در نظر گرفته شد چیز دیگری می گوید.

پرونده ویلموتس مشتی از یک نمونه خروار است که در این ویدیو سعی کردیم عوامل اصلی این محکومیت ها در فوتبال ایران را پیدا کنیم.