ببینید | وزارت صمت: تولیداتمان نه کیفیت دارند، نه خدمات پس از فروش؛ بازار عراق را از دست دادیم!

۲۶۵ ۶۹