ببینید | قوی ترین موشک ساخت بشر!

پروژه آرتمیس ناسا، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های فضایی تاریخ فضانوردی محسوب می‌شود. این پروژه کم کم آمادهاقدامات نهایی می‌شود و ناسا به‌زودی می‌خواهد اولین فضاپیمای مربوط به این پروژه را به صورت آزمایشی روانه مدارکره ماه کند. ⁣⠀

به همین منظور، سامانه پرتاب فضایی ناسا (موشک SLS) برای انجام مأموریت آرتمیس 1 به سکوی پرتاب در مرکزفضایی کندی آمریکا آمده .⠀

در مأموریت آرتمیس 1 ناسا که ۱۱ روز دیگر با پرتاب راکت SLS آغاز خواهد شد فضاپیمای بدون سرنشین اوراین به کمکراکت SLS به سمت مدار ماه پرتاب خواهد شد و به زمین باز خواهد گشت. ⁣⠀پرتاب این موشک برای ۲۹ آگوست (۷شهریور) برنامه‌ریزی شده است .

۴۱۴۱