ببینید | صحنه‌سازی جنجالی چند کودک برای اخاذی؛ تصادف‌های ساختگی!

265 262