ببینید | تصاویر شگفت‌آور تلکسوپ جیمزوب از سیاره مشتری و قمرهایش

تلسکوپ فضایی جیمز وب، این عکس‌ها را در ماه ژوئیه گرفته و مناظر بی‌سابقه‌ای را از نورهای شمالی و جنوبی مشتری و شفق قطبی این سیاره را ثبت کرده است. لکه بزرگ سرخ مشتری، طوفان عظیمی که می‌تواند زمین را ببلعد، در کنار طوفان‌های کوچک‌تر بی‌شمار در این تصاویر خودنمایی می‌کند.

264 69