بانک‌ها ۱۰ روز بعد از تکمیل مدارک باید تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کنند

مهدی صحابی، در خصوص سامانه تسهیلات فرزندآوری و جوانی جمعیت گفت: این سامانه از ۳۱ فروردین ماه امسال به‌صورت آزمایشی راه اندازی شد و متقاضیان فرصت دارند تا ۴۵ روز پرونده خود را تکمیل کنند و بانک‌ها هم موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز پس از تکمیل پرونده تسهیلات را پرداخت کنند.
معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی افزود: تا الان ۲۸۵هزار فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است که ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن به تسهیلات فرزند دوم اختصاص دارد.