بازدید از پروژه های کشاورزی مریوان و سروآباد

BORNA.NEWS

تور خبری با محوریت ترویج و توسعه کشتهای گلخانه ای و افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی استان کردستان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.