اولین عکس فریبا نادری بدون فیلتر

فریبا نادری عکسی را بدون فیلتر ولی به همراه میکاپ زیبایی در فضای مجازی منتشر کرد.

فریبا نادری