انتقال نمایشگاه‌های پر مخاطب از داخل شهر تهران ضرورت دارد

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس احمد صادقی در واکنش به برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در شهر تهران و نامه نگاری با ریاست جمهور گفت: نامه نگاری به ریاست  جمهور کفایت نمی‌کند  چرا که دولتی ها نمی‌خواهند گوش کنند و  اگر می خواستند دستورات قبلی را اجرا می کردند. 

صادقی افزود:  یکی از اختیارات ریاست شورا این است که افرادی که از مصوبات شورا تمکین نمی کنند می توان از آنها شکایت کیفری و حقوقی کرد و  ورود دستگاه قضا به این موضوع خالی از لطف نیست.

صادقی همچنین افزود: نکته دوم، بحث آمادگی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب است ، واقعا اگر بخواهند نمایشگاه ها را در این فضا برگزار کنند آیا آمادگی این ظرفیت  وجود دارد، این موضوع باید بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم نشان می دهد متاسفانه آمادگی و ظرفیت خیلی از کارها در شهر آفتاب وجود ندارد.

انتهای پیام/