انتخاب اعضای هیئت رئیسه تفحص از عملکرد ستاد دریاچه ارومیه

جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از انتخاب اعضای هیئت رئیسه ، هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه خبر داد.

وی افزود:با انتخاب اعضا روح‌الله متفکر آزاد به عنوان رئیس، جلال محمود زاده و جعفر راستی به عنوان نواب رئیس، سمیه رفیعی و روح‌الله حضرت پور به عنوان دبیران و وحید جلال‌زاده به عنوان سخنگوی این هیئت انتخاب شدند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روح‌الله متفکر آزاد ، جلال محمود زاده ، جعفر راستی ، سمیه رفیعی ، روح‌الله حضرت‌پور وحید جلال‌زاده، سید سلمان ذاکر، کمال حسین‌پور، امیرقلی جعفری بروجنی، غلامرضا نوری، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، علی علیزاده، معین‌الدین سعیدی، پرویز اوسطی و علی اکبر علیزاده اعضای پانزدهگانه تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه هستند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز(21 تیر ماه 1401)با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه موافقت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه به شرح زیر است:

1- عملکرد مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه از بدو تاسیس تا حال چگونه بوده است؟

2- میزان اعتبارات در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه در طول فعالیت چگونه بوده است؟

3- بررسی چگونگی هزینه کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه از اول تا به حال و همچنین دریافتی های مدیران آن مجموعه

4- بررسی چگونگی و نحوه اختصاص اعتبارات در اختیار این ستاد در استان ها و شهرستان های مختلف

5- بررسی کلیه قراردادهای مالی و اجرایی ستاد دریاچه ارومیه با شرکت ها، اشخاص و پیمانکاران در طول دوران فعالیتشان.

انتهای‌پیام/