امیرعبداللهیان خواستار آزادی فوری حمید نوری شد

حسین امیرعبداللهیان نوشت:

روز گذشته با ماتیاس لینتز سفیر سوئد، در وزارت امورخارجه دیدار کردم.

در این دیدار ضمن اشاره به آخرین وضعیت روابط دوجانبه میان دو کشور، به ایشان گفتم فرآیند و رای غیر قانونی دادگاه آقای حمید نوری غیر قابل قبول بوده و ضرورت دارد ایشان از همه اتهامات واهی وارده تبرئه و فورا آزاد گردند.

بیشتر بخوانید: 

دادگاه سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد

بیانیه قوه قضاییه درباره دادگاه حمید نوری

همچنین از ایشان خواستم به ادعاهایشان در زمینه حقوق بشر عمل کرده و شرایطی را فراهم آورند تا آقای نوری از حقوق اولیه خود ، از جمله دسترسی‌ پزشکی و تسهیل تماسهای خانوادگی برخوردار گردند.

سفیر سوئد ضمن قول انعکاس سریع موضوع به دولت متبوع خود، سیاست کشورش را تداوم مشورتها با هدف حفظ و ارتقاء روابط‌ با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.