اقدامات دولت سیزدهم در راستای احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، منابع آب زیر زمینی  یکی از منابع استراژیک و مهم کشور بوده و حفظ  حراست آن از کار های حاکمیتی وزارت نیرو می‌باشد که این وزارت در دولت سیزدهم عملکرد بسیار خوبی داشته است.

برای احیا و تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی و تجهیز 9721 حلقه چاه کشاورزی به کنتور های هوشمند دولت سیزدهم اقدام کرد.

همچنین، پروانه های  29356 حلقه چاه کشاورزی اصلاح و تعدیل شد.

10088حلقه چاه غیر مجاز مسدود و پر و مسلوب المنفعه شد.

در 165/49میلیون متر مکعب آب ناشی از انسداد چاه های غیر مجاز و کنترل اضافه برداشت چاه های مجاز صرفه جویی شد.

IMG_20220823_190700_792

انتهای پیام/