افزایش سقف تسهیلات اشتغال تا ۳۰۰ میلیون تومان


افزایش سقف تسهیلات اشتغال تا ۳۰۰ میلیون تومان

متقاضیان ایجاد فرصت های شغلی پایدار در رشته های خاص می توانند از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی کمیته امداد فارس بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری موج فارس، مرتضی موصلی، مدیر کل امداد فارس از افزایش سقف اعتبار تسهیلات اشتغال خبر داد و گفت: در سال پیش رو، سقف تسهیلات اشتغال برای ایجاد مشاغل خاص از ۱۰۰  میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش می یابد.

او با بیان اینکه سال گذشته سقف تسهیلات اشتغال نیازمندان ۱۰۰ میلیون تومان بوده است، افزود: در سال جدید و با درخواست کمیته امداد و موافقت شورای عالی اشتغال کشور ۲۰ درصد از منابع تسهیلات اشتغال تبصره ۱۶ (منابع قرض الحسنه بانک های عامل) افزایش سه برابری خواهد داشت.

موصلی خاطر نشان کرد: در سال جاری ۵۰ درصد تسهیلات اشتغال به نیازمندان غیر تحت حمایت دهک ۱ تا ۵ جامعه تعلق می گیرد.

مدیر کل امداد فارس در ادامه اضافه کرد: طرح های اشتغالی که مشمول دریافت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی می شوند می بایست در رسته مشاغل دانش بنیان، گلخانه های کوچک مقیاس و طرحهای با اشتغال زایی بیش از یک نفر باشند که متقاضیان با مراجعه به ادارات کمیته امداد و مشاوره کارشناسان حوزه اشتغال می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

او اضافه کرد: تسهیلات اشتغال کمیته امداد برای متقاضیان از منابع تبصره ۱۸(محل صندوق توسعه ملی)، تبصره ۱۶ (محل منابع قرض الحسنه بانک های عامل) و منابع امدادی تامین می شود.