اظهار نظر یک مقام چینی در مورد توافق ۲۵ ساله ایران-چین

وی افزود: در سال های اخیر، تحت هدایت راهبردی سران دو کشور، مشارکت راهبردی همه جانبه بین چین و ایران به صورت همه جانبه تعمیق یافته است، اعتماد متقابل سیاسی بین دو طرف روز به روز افزایش یافته است و دو کشور در مورد مسائل مربوط به منافع اصلی از یکدیگر حمایت می کنند. چین و ایران تحت راهنمایی طرح” یک کمربند و یک جاده” در زمینه های مختلف همکاری می کنند و نتایج فراوانی به دست گرفته اند، منافع واقعی برای مردم دو کشور ارمغان آورده است.

لین سونگتیان با اشاره به همکار های چین و ایران درحوزه مقابل با شیوع همه گیری کووید ۱۹ گفت: خرسندیم در مواجهه با همه گیری جهانی کووید-۱۹ و اشکال مختلف اعمال سلطه جویانه، دولت ها و مردم چین و ایران همواره یکدیگر را درک کرده و از یکدیگر حمایت کرده و قاطعانه از منافع مشترک دو کشور و کشورهای در حال توسعه دفاع کرده اند.

وی یادآور شد: انجمن دوستی خلق چین با کشورهای خارجی و انجمن دوستی ایران و چین سال ها با یکدیگر همکاری نزدیک داشته اند و کمک های مثبتی در پیشبرد روابط دوجانبه و تقویت دوستی بین دو ملت داشته اند. از سال ۲۰۱۰، دو انجمن ۱۲ نشست سالانه متوالی برگزار کرده است. با توجه تغییرات شرایط بین المللی و چالش های اپیدمی، نشست سالانه انجمن دوستی چین و ایران هیچ گاه قطع نشد که عزم راسخ دو طرف برای همکاری و فایق بر مشکلات به طور کامل نشان می دهد.

لین سونگتیان با اشاره به اهمیت نقش شهرهای خواهر خوانده دو کشور در کمک به تعمیق و گشترش همکاری های دوجانبه در زمینه های گوناگون ، تاکید کرد: همکاری شهرها خواهر خوانده بستر مهمی برای تبادلات دوستانه بین مردم، همکاری‌های اقتصادی و تجاری سودمند متقابل، مبادلات فرهنگی و یادگیری بین کشورها و همچنین نیروی مهمی برای پیشبرد توسعه روابط دوجانبه است. در حال حاضر چین و ایران ۱۱ جفت استان و شهر خواهر خوانده با یکدیگر دارند و همکاری های دوجانبه در این شهرها در زمینه های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و گردشگری روز به روز بیشتر می شوند.

این مقام چینی با تاکید بر ضرورت افزایش تعداد شهرهای خواهرخوانده میان دو کشور و غنی سازی مفهوم همکاری خواهر شهرها و شرکت غیر دولتی، گفت: برای ترویج حمایت مشترک شهرهای خواهر و سازمان های مردم در اجرای ابتکار”یک کمربند و یک جاده”، افزایش مبادلات و همکاری های دوستانه و سودمند در زمینه های اقتصادی و تجاری، نوآوری های علمی و فناوری، فرهنگی و غیره به صورت همه جانبه و تثبیت و تحکیم بنیان منافع و بنیاد اجتماعی افکار عمومی دوستی بین دو کشور تلاش می کنیم.