اسلامی: فقط به برجام پایبندیم، نه کمتر نه بیشتر

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲ شهریور) هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کلیه فعالیت‌های خود را در زمینه هسته ای، برابر موازین و ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده و تماما تحت نظارت آژانس بوده و است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به ان پی تی و پادمان متعهد است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند ادعا کند که براساس بازرسی‌هایش، فعالیتی در ایران است که با این موازین عدم انطباق داشته باشد. گزارشات آژانس در تمامی این سال‌ها و بیانات مقامات و مدیرکل‌های دوره‌های گذشته آژانس، شاهد و تأییدکننده این موضوع است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: موارد، مدارک و مکان‌های ادعایی که ساخته و پرداخته ضدانقلاب و رژیم صهیونیستی است و در ۲۰ سال گذشته به طور پیوسته به ایران اتهام می‌زنند، موجبات مذاکرات سیاسی درباره موضوع هسته‌ای را فراهم کرد و سند توافق برجام حاصل مذاکرات سال‌های گذشته بود.

وی بیان کرد: معنای توافق برجام، پشت سر گذاشتن این اتهامات است، یعنی جمهوری اسلامی ایران و گروه ۵+۱، بعد از مذاکرات فراوان در سال ۲۰۱۵ به این نتیجه رسیدند که موارد ادعایی و اتهامات را کنار بگذارند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خودش را محدود کند و سرعت حرکت خود در این زمینه را کاهش بدهد.

اسلامی اظهار کرد: ایران پذیرفت که نظارت‌ها وسیع‌تر باشد تا اعتمادسازی صورت بگیرد و در مقابل کلیه تحریم‌هایی که به بهانه هسته‌ای به ایران وصل کردند، لغو شود. سند برجام نیز در غالب یک سند شورای امنیت سازمان ملل، جایگزین قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت شد و به این موضوع پایان داد.

وی اظهار داشت: یک رژیم جنایتکار که خود به عنوان یک سازمان تروریستی، فعالیت های هسته‌ای غیر مجاز دارد و دسترسی آژانس به هیچ کدام از فعالیت های هسته‌ای خود را صادر نکرده و با آن همکاری نمی‌کند، با شرارت و پیگیری‌های خود پرچمدار تشدید عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه هدف مذاکرات، لغو تحریم‌هاست و براساس این هدف پاسخ ایران در مذاکرات مشخص است و در اختیار طرف مقابل قرار گرفته که باید تصمیم‌شان را بگیرند، گفت: جمهوری اسلامی ایران نظارت را در چارچوب قرارداد برجام برای فرآیندهایی که جهت محدودیت فعالیت هسته‌ای در قرارداد ۲۰۱۵ برجام پذیرفته، ادامه خواهد داد و حتی به یک کلمه بیشتر یا کمتر از آن پایبند نخواهد بود.