استاندار آذربایجان‌غربی: از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر استفاده شود

وی اضافه کرد: حضور در واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در همین راستا بوده و یکشنبه‌های رفع موانع تولید نیز در راستای حمایت از واحدها راه اندازی شده است.

معتمدیان ادامه داد: همه ما باید کمک کنیم تا چرخ تولید بچرخد و از رکود در این بخش نیز باید جلوگیری کنیم.

استاندار آذربایجان غربی توجه به بخش تولید را زمینه ساز ارتقای بخش اقتصادی دانست و گفت: توجه به بخش تولید می‌تواند در رونق بخش‌های مختلف مرتبط و همچنین ارتقای اشتغال نیز بسیار موثر باشد.

در این بازدید، محمدصادق معتمدیان با همراهی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط از واحد تولیدی کیک شیرین نشاط آذربایجان و تولیدی رنگ «مارال رنگ» بازدید کرد و در جریان مشکلات این واحدها قرار گرفت.