اراده تهران برای توسعه مناسبات با مسکو جدی است

معاون اول رییس جمهور بر لزوم گسترش همکاری های تهران- مسکو برای اجرای پروژه راه آهن رشت- آستارا تأکید کرد و افزود: دو کشور باید این پروژه را به عنوان یکی از اولویت های جدی دنبال کنند چرا که می تواند به توسعه همکاری های فیمابین در زمینه حمل و نقل و ترانزیت منجر شود.

وی با اشاره به همکاری های گسترده سیاسی میان ایران و روسیه گفت: دو کشور در مسائل سیاسی هماهنگی های خوبی دارند اما سطح روابط اقتصادی فیمابین متناسب با روابط سیاسی نیست که لازم است با اجرای تفاهمنامه ها و قراردادهای فیمابین، سطح مناسبات تجاری دو کشور را نیز ارتقا دهیم. 

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت حل مسائل بانکی میان دو کشور تأکید و تصریح کرد: روابط بانکی پیش نیاز اصلی ارتقای مراودات تجاری دو کشور است و می تواند بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی دو کشور بیش از پیش فراهم کند. 

معاون اول رییس جمهور بر اهمیت تلاش جدی دو کشور جهت توسعه حمل و نقل و ترانزیت تاکید کرد و افزود: لازم است کمیته ای ویژه برای پیگیری مسائل پیش روی توسعه ترانزیت و گسترش حمل و نقل فعال شود تا رفع موانع پیش رو با سرعت بیشتری صورت گیرد. 

مخبر استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادلات تجاری فیمابین را مورد تاکید قرار داد و از مواضع روسیه در زمینه مذاکرات هسته ای ایران و همچنین عضویت ایران در شانگهای قدردانی کرد. 

دستیار رییس جمهور روسیه نیز در این دیدار، مذاکرات خود با مسئولین ایرانی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: در این سفر دیدارهای خوبی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران انجام شد تا مشکلات پیش روی همکاری های تجاری و اقتصادی برطرف شود. 

ایگور لویتین با تاکید بر اینکه روسیه تمایل دارد همکاری های خود با ایران را در زمینه حمل و نقل و ترانزیت گسترش دهد گفت: ایران می تواند مسیری جایگزین و مناسب برای حمل و نقل باشد و  به عنوان هاب ترانزیت برای روسیه عمل کند.

وی اجرای پروژه راه آهن رشت- آستارا را در توسعه همکاری های ترانزیتی دو کشور اثرگذار و مهم دانست و افزود: با اجرای این پروژه بخش زیادی از حمل و نقل و ترانزیت روسیه می تواند از این مسیر انجام شود.