ادعای مهدی تاج روی آنتن زنده؛ قرارداد ویلموتس بسیار خوب بود/ ویدئو