احمدی زاده : اعتبارات ۱۲۵ میلیارد تومانی در توسعه زیرساخت‌های چاهورز هزینه شده است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف